user :
pass :
   
 

มีปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ได้

หรือ เกียวกับการกรอกข้อมุล

ติดต่อ 088-7349906

นายมาโนช แก้วเพียท้าว

ไอพีคุณ
: 100.26.176.X
วันที่ปัจจุบัน
: 11/12/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2

Untitled Document
ดาวดวงที่ 1  คุณภาพด้านผู้เรียน
รายละเอียดเรื่อง
โรงเรียนที่ส่ง
วันที่ส่ง
: ดาวดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน วันภาษาไทย คลิกโหลดไฟล์
บ้านทองสาย
02-05-2556
: งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านทองสาย
02-05-2556
: โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย คลิกโหลดไฟล์
บ้านนาสิงห์
30-03-2556
: สรุปผลภาพรวมการทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านนาสิงห์
30-03-2556
: ดาวดวงที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน คลิกโหลดไฟล์
บ้านชุมภูพรโสกก่าม
30-03-2556
: การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คลิกโหลดไฟล์
บ้านดาลบังบด
26-03-2556
: ภาษาอังกฤษกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน คลิกโหลดไฟล์
บ้านบ่อพนา
22-03-2556
: งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านโนนสวาง
22-03-2556
: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด(หญิง) ระดับช่วงชั้นที่ 3 คลิกโหลดไฟล์
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
22-03-2556
: รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลในร่ม(หญิง) ระดับช่วงชั้นที่ 3 คลิกโหลดไฟล์
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
22-03-2556
: เอกสารปรกอบ ดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน รายงานกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
21-03-2556
: เอกสารปรกอบ ดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
21-03-2556
: เอกสารประกอบ ดาวดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน และดาวดวงที่ 2 คุณภาพด้านครู กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน (“สพฐ. เกมส์ 55”) คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
21-03-2556
: เอกสารปรกอบ ดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน เปิดวงโปงลาง คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
21-03-2556
: เอกสารประกอบ ดาวดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน และดาวดวงที่ 2 คุณภาพด้านครู กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 62กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 62 คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
21-03-2556
: ชนะเลิศกีฬาฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน ๑๒ ปี คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยทราย
21-03-2556
: เอกสารประกอบ ดาวดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน และดาวดวงที่ 2 คุณภาพด้านครู คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแช
19-03-2556
: เอกสารปรกอบ ดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแช
19-03-2556
: เอกสารประกอบ ดาวดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน และดาวดวงที่ 2 คุณภาพด้านครู คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแช
19-03-2556
: ดาวดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน ผ้าป่าขยะ คลิกโหลดไฟล์
บ้านหนองบัวงาม
18-03-2556
: ดาวดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน วันภาษาไทยแห่งชาติ คลิกโหลดไฟล์
บ้านหนองบัวงาม
18-03-2556
: ผลสอบO-Net ป.6 คลิกโหลดไฟล์
บ้านหนองจิก
18-03-2556
: ดาวดวงที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน ข้อมูลนักเรียนพิการ คลิกโหลดไฟล์
บ้านหนองบัวงาม
18-03-2556
: การสอบ O-NET และ NT ประจำปีการศึกษา 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านหนองพันทา
01-03-2556
: การสอบ Nt ป.3 คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลโซ่พิสัย
26-02-2556
: การสอบ o-net คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลโซ่พิสัย
26-02-2556
: ประชุมเตรียมความพร้อม NT คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลศรีวิไล
21-02-2556
: รายงานผลการแข่งขัน"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ" คลิกโหลดไฟล์
บ้านนากั้ง
14-02-2556
: กิจกรรม “นั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียนในภาคเช้า” คลิกโหลดไฟล์
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
07-02-2556
: ผลการแข่งขันคำคม ครอสเวิร์ด คลิกโหลดไฟล์
บ้านโนนแก้วโพนทอง
31-01-2556

 

Untitled Document
ดาวดวงที่ 2  คุณภาพด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียดเรื่อง
โรงเรียนที่ส่ง
วันที่ส่ง
: พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการครูและบุคลากรที่ย้าย คลิกโหลดไฟล์
บ้านทองสาย
02-05-2556
: วันครู อำเภอเมืองบึงกาฬ ปี 2556 คลิกโหลดไฟล์
บ้านทองสาย
02-05-2556
: การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและครู คลิกโหลดไฟล์
บ้านดาลบังบด
26-03-2556
: รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิกโหลดไฟล์
บ้านนาขาม(โซ่พิสัย)
24-03-2556
: เอกสารประกอบ ดาวดวงที่ 2 คุณภาพด้านครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
21-03-2556
: การประชุมเชิงปฏิบัติธรรม โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยทราย
21-03-2556
: ดาวดวงที่ 2 คุณภาพด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลการอบรมพัฒนาบุคลากร คลิกโหลดไฟล์
บ้านหนองบัวงาม
18-03-2556
: เตรียมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คลิกโหลดไฟล์
บ้านบ่อพนา
16-03-2556
: วันครูอำเภอโซ่พิสัย คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลโซ่พิสัย
21-02-2556
: คุณภาพครู คลิกโหลดไฟล์
บ้านคำไชยวาล
30-01-2556
: รับการประเมิน จาก สมศ. (แก้ไข) คลิกโหลดไฟล์
บ้านไคสี
23-01-2556
: มุทิตาจิต คุณครูนิรมล จันทรัตนา (แก้ไข) คลิกโหลดไฟล์
บ้านไคสี
23-01-2556
: มุทิตาจิต คุณคร คลิกโหลดไฟล์
บ้านไคสี
23-01-2556
: ร่วมงานเกษียณอายุราชการ คลิกโหลดไฟล์
บ้านไคสี
23-01-2556
: วันครูอำเภอศรีวิไล คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลศรีวิไล
17-01-2556
: ร่วมกิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์ครูบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านท่าสวาทท่าลี่
07-01-2556
: การแข่งขันกีฬาโซน คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลศรีวิไล
26-12-2555
: รายงานผลการประกวดสถานศึกษายอดเย่ี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนื่อ คลิกโหลดไฟล์
บ้านป่าไร่โนนม่วง
22-12-2555
: ด้านครูและบคลากรทางการศึกษา คลิกโหลดไฟล์
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
20-12-2555
: พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการครูและบุคลากรที่ย้าย คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลศรีวิไล
20-12-2555
: การอบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพงานห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์” คลิกโหลดไฟล์
สังวาลย์วิทย์ 1
19-12-2555
: แข่งขันเต้นแอโรบิกมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลศรีวิไล
19-12-2555
: คุณภาพครูและบุคลากร คลิกโหลดไฟล์
บ้านเหล่าถาวร
18-12-2555
: คุณภาพครูและบุคลากร คลิกโหลดไฟล์
บ้านเหล่าถาวร
18-12-2555
: คุณภาพด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกโหลดไฟล์
บ้านแสนสำราญ
12-12-2555
: พิธีถวายราชสดุดี คลิกโหลดไฟล์
บ้านไทรงามโนนภูดิน
12-12-2555
: การถ่ายทำรายการบุญไม่จำกัด คลิกโหลดไฟล์
สังวาลย์วิทย์ 1
22-11-2555
: งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูคำแหวน คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยไม้ซอด
13-11-2555
: ดาวดวงที่ 2 คุณภาพครู คลิกโหลดไฟล์
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
19-09-2555
: ดาวดวงที่ 2 ด้านคุณภาพครู (ได้รับเกียรติบัตรครูสอนดี) คลิกโหลดไฟล์
บ้านพันลำ
17-09-2555

 

Untitled Document
ดาวดวงที่ 3 คุณภาพด้านแหล่งเรียนรู้
รายละเอียดเรื่อง
โรงเรียนที่ส่ง
วันที่ส่ง
: กิจกรรมปลูกยางพารา คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
14-05-2556
: กิจกรรมปลูกยางพารา คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
14-05-2556
: กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านทองสาย
02-05-2556
: กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านทองสาย
02-05-2556
: กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านทองสาย
02-05-2556
: วันเด็ก คลิกโหลดไฟล์
บ้านถ้ำเจริญ
19-04-2556
: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนห้วยทราย คลิกโหลดไฟล์
บ้านท่าสวาทท่าลี่
04-04-2556
: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 55 คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
04-04-2556
: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 55 คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
04-04-2556
: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 55 คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
03-04-2556
: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 55 คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
03-04-2556
: การแข่งขันกีฬาจตุรมิตร คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
02-04-2556
: กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
02-04-2556
: กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
02-04-2556
: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
02-04-2556
: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
01-04-2556
: กิจกรรมปิดโครงการครูตำรวจ คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยเล็บมือ
27-03-2556
: กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยเล็บมือ
27-03-2556
: เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือสามัญกลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยเล็บมือ
27-03-2556
: กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ คลิกโหลดไฟล์
บ้านดาลบังบด
26-03-2556
: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คลิกโหลดไฟล์
บ้านทองสาย
25-03-2556
: กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม คลิกโหลดไฟล์
บ้านทองสาย
25-03-2556
: โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง คลิกโหลดไฟล์
บ้านโป่งเปือย
23-03-2556
: โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 คลิกโหลดไฟล์
บ้านโป่งเปือย
23-03-2556
: กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คลิกโหลดไฟล์
บ้านโป่งเปือย
23-03-2556
: กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ คลิกโหลดไฟล์
บ้านโป่งเปือย
22-03-2556
: กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง คลิกโหลดไฟล์
บ้านโป่งเปือย
22-03-2556
: กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง คลิกโหลดไฟล์
บ้านโป่งเปือย
22-03-2556
: กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง คลิกโหลดไฟล์
บ้านโนนสวาง
22-03-2556
: ค่ายอาสา พัฒนา นักศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้า คลิกโหลดไฟล์
บ้านโนนสวาง
22-03-2556

 

Untitled Document
ดาวดวงที่ 4 คุณภาพด้านการบริหารจัดการ
รายละเอียดเรื่อง
โรงเรียนที่ส่ง
วันที่ส่ง
: การปรับปรุงอาคารเรียน,จัดสร้างถนนคอนกรีต คลิกโหลดไฟล์
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
03-04-2556
: กรอบทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ พ.ศ.2556 คลิกโหลดไฟล์
บ้านนาสิงห์
30-03-2556
: ด้านการบริหารจัดการ คลิกโหลดไฟล์
บ้านดาลบังบด
26-03-2556
: ด้านการบริหารจัดการ คลิกโหลดไฟล์
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
21-03-2556
: การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน(ช่วงเช้า) คลิกโหลดไฟล์
สังวาลย์วิทย์ 1
21-03-2556
: เอกสารประกอบ ดาวดวงที่ 4 คุณภาพด้านการบริหารจัดการผ้าป่าเพื่อการศึกษาบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย ประจำปี 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
21-03-2556
: เอกสารประกอบ ดาวดวงที่ 4 คุณภาพด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
21-03-2556
: เอกสารประกอบดาวดวงที่ 4 คุณภาพด้านการบริหารจัดการ ความภาคภูมิใจ ของโรงเรียน คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
21-03-2556
: เอกสารประกอบ ดาวดวงที่ 4 คุณภาพด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อยและห้องน้ำอนุบาล คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
21-03-2556
: กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งองค์กรนักเรียน คลิกโหลดไฟล์
บ้านบ่อพนา
20-03-2556
: รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยดอกไม้
19-03-2556
: รายงานผลการประกวดสถานศึกษายอดเย่ี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ คลิกโหลดไฟล์
บ้านป่าไร่โนนม่วง
19-03-2556
: ดาวดวงที่ 4 คุณภาพด้านการบริหารจัดการ การวางแผนอัตรากำลังครู คลิกโหลดไฟล์
บ้านหนองบัวงาม
18-03-2556
: อบรมการรายงานผลการรับนักเรียน คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลศรีวิไล
07-02-2556
: รายงานการไปราชการ ผอ. คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยดอกไม้
04-02-2556
: รับการประเมิน จาก สมศ. คลิกโหลดไฟล์
บ้านไคสี
22-01-2556
: เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโซนที่ ๖ คลิกโหลดไฟล์
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
15-01-2556
: รายงานการไปราชการ ผอ. คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยดอกไม้
10-01-2556
: แลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คลิกโหลดไฟล์
บ้านท่าสวาทท่าลี่
07-01-2556
: คุณภาพผู้บริหาร รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARD คลิกโหลดไฟล์
บ้านคำไชยวาล
04-01-2556
: มอบทุนการศึกษา ทุนจิระสุตา คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลศรีวิไล
26-12-2555
: รายงานผลการประกวดผู้บริหารยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนื่อ คลิกโหลดไฟล์
บ้านป่าไร่โนนม่วง
22-12-2555
: ด้านการบริหารจัดการ คลิกโหลดไฟล์
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
20-12-2555
: ประชุมระดมทุนสร้างโรงอาหาร คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลศรีวิไล
20-12-2555
: การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนในฝัน คลิกโหลดไฟล์
สังวาลย์วิทย์ 1
19-12-2555
: คุณภาพด้านบริหารจัดการ คลิกโหลดไฟล์
บ้านเหล่าถาวร
18-12-2555
: รายงานและติดตามผลโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
12-12-2555
: คุณภาพด้านการบริหารจัดการ คลิกโหลดไฟล์
บ้านแสนสำราญ
12-12-2555
: รายงานการไปราชการ ผอ. คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยดอกไม้
04-12-2555
: การเข้ารับมอบทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิกโหลดไฟล์
สังวาลย์วิทย์ 1
22-11-2555

 

Untitled Document
ดาวดวงที่ 5  คุณภาพด้านชุมชน
รายละเอียดเรื่อง
โรงเรียนที่ส่ง
วันที่ส่ง
: กิจกรรมทำบุญโรงเรียน คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
14-05-2556
: กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
14-05-2556
: งานปัจฉิมิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านทองสาย
02-05-2556
: กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษา คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
21-04-2556
: กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษา คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
21-04-2556
: กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษา คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
21-04-2556
: รายงานกิจกรรมคืนสู่เหย้า คลิกโหลดไฟล์
บ้านถ้ำเจริญ
19-04-2556
: ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านท่าสวาทท่าลี่
04-04-2556
: ปัจ คลิกโหลดไฟล์
บ้านท่าสวาทท่าลี่
04-04-2556
: การมีส่วนร่วมกับชุมชน คลิกโหลดไฟล์
บ้านคำไชยวาล
29-03-2556
: การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2555 คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยทราย
29-03-2556
: สร้างสนามเปตอง คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยเล็บมือ
27-03-2556
: ด้านชุมชน คลิกโหลดไฟล์
บ้านดาลบังบด
26-03-2556
: ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๕๕ คลิกโหลดไฟล์
บ้านนาขาม(โซ่พิสัย)
26-03-2556
: ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ คลิกโหลดไฟล์
บ้านนาขาม(โซ่พิสัย)
26-03-2556
: การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก คลิกโหลดไฟล์
บ้านบ่อพนา
25-03-2556
: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คลิกโหลดไฟล์
บ้านทองสาย
25-03-2556
: บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” คลิกโหลดไฟล์
บ้านโนนสวาง
22-03-2556
: กิจกรรมรับมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (๘๔ พรรษา) คลิกโหลดไฟล์
บ้านโป่งเปือย
22-03-2556
: กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน คลิกโหลดไฟล์
บ้านโป่งเปือย
21-03-2556
: โครงการค่ายพุทธบุคร คลิกโหลดไฟล์
บ้านโป่งเปือย
21-03-2556
: ภาพกิจกรรมทอดผ้าป่า ณ วัดอุทิศวราราม คลิกโหลดไฟล์
บ้านโคกนิยม
20-03-2556
: โครงการน้องอิ่มท้องสมองแจ่มใส คลิกโหลดไฟล์
บ้านท่าสวาทท่าลี่
18-03-2556
: ดาวดวงที่ 5 คุณภาพด้านชุมชน วันแม่แห่งชาติ คลิกโหลดไฟล์
บ้านหนองบัวงาม
18-03-2556
: ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสำรวจข้อมุลสร้างอาคารเรียน คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลศรีวิไล
21-02-2556
: นายอำเภอบุ่งคล้าออกเยี่ยมโรงเรียนมอบทุนการศึกษา คลิกโหลดไฟล์
บ้านห้วยเล็บมือ
19-02-2556
: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย คลิกโหลดไฟล์
อนุบาลศรีวิไล
14-02-2556
: งานปริวาสกรรม ประจำปี 2556 ณ วัดป่าพัฒนาพร ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ คลิกโหลดไฟล์
บ้านหนองพันทา
23-01-2556
: ประชุมผู้ปกครอง (แก้ไข) คลิกโหลดไฟล์
บ้านไคสี
23-01-2556
: ประชุมผู้ปกครอง (แก้ไข) คลิกโหลดไฟล์
บ้านไคสี
23-01-2556

 

Untitled Document